Menu
Your Cart

Mực

Nhiều loại mực cho khách lựac chọn như : Mực Trứng, Mực Lá, Mực Ống, Mực Sữa, Mực Một Nắng. Cam kết chất lượng mực tươi ngon, đánh bắt trong ngày.

Không có sản phẩm trong danh mục này.